Copywriting

Ondernemingen, gemeentes en culturele instellingen kunnen bij mij terecht als er nieuw leven geblazen moet worden in hun geschreven uitingen. Het oordeel dat men van u heeft, hangt af van wat men van u leest!

Websites nodigen vaak uit tot wegklikken in plaats van doorklikken, door slecht taalgebruik of loze tekst. Flauwe koppen boven tijdschriftartikelen wekken de weerzin van de lezer. Brochures worden half gelezen weggegooid – niet boeiend. Uw collega’s gapen tijdens de bespreking van de beleidsstukken, in slaap gesukkeld door pagina na pagina vol gortdroog jargon.

Vreest of herkent u dit? Doen de mensen op uw afdeling het ook? Ik help u graag uit de brand. Samen pakken we uw huisstijl aan. Ik fris uw folders op en geef nieuwe glans aan uw web- en appteksten. Uw aanbiedingsfolders maak ik weer aantrekkelijk. Ik schrijf uw zaalteksten, recensies, bedrijfsgeschiedenis, advertenties, brochureteksten, audiotour, jubileumboek, blog, column of persbericht. In toegankelijke taal. Aanstekelijk. Precies. Goed gedoseerd. En uiteraard foutloos.